Skip to main content

Copyright og software betingelser

INFORMATIONEN PÅ DETTE WEBSTED ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENE.

Oplysninger på vor hjemmeside kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysninger kan ændres eller opdateres uden varsel. A Teknik ApS. (herefter A Teknik) Kan også foretage forbedringer og / eller ændringer i de produkter og / eller de programmer, der er beskrevet på nærværende hjemmeside, til enhver tid og uden varsel.

Eventuelle kommentarer eller materialer, der sendes til A Teknik, herunder feedback-data, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende. Med hensyn til indholdet af sådanne dokumenter, anses de for at være ikke-fortrolige. A Teknik har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådanne feedback og vil være frie til at transmittere, reproducere, anvende, afsløre, udstille, vise, ændre, skabe afledte værker og distribuere denne feedback til andre, uden begrænsning. Yderligere, A Teknik skal være frie til at bruge alle ideer, koncepter, knowhow eller teknisk indeholdt i sådanne feedback til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, hvori disse feedback anvendes.

Informationer som A Teknik offentliggør på World Wide Web, kan indeholde referencer eller krydsreferencer til andre producenter af produkter, programmer og tjenester, der ikke er annonceret eller tilgængelig i alle lande. Sådanne henvisninger betyder ikke, at A Teknik har til hensigt at annoncere sådanne produkter, programmer eller tjenester i netop dit land. Kontakt din lokale A Teknik forhandler, agent eller repræsentant for oplysninger om de produkter, programmer og tjenester, som kan være tilgængelige for det land du befinder dig i.

A Teknik garantere intet for noget andet websted, som du kan få adgang til via vor hjemmeside, ej heller for websteder, som henviser til, eller linker til vor hjemmeside. Når du besøger et ikke A Teknik Web Site, gør vi opmærksom på, at det er uafhængigt af A Teknik, og at A Teknik ingen kontrol har over indholdet på dette websted. Desuden understreges det, at et link til et ikke – A Teknik Web Site ikke betyder at A Teknik godkender eller accepterer noget ansvar for indholdet eller brugen af sådanne web-stedet. Det er op til dig at tage passende forholdsregler for at sikre, at uanset hvad du vælger at downloade eller læse, er uden nogen form for virus, orme, trojanske heste og andre elementer af destruktiv karakter.

A TEKNIK KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG AF NOGEN PART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER ANDRE FØLGESKADER VED ENHVER BRUG AF DETTE WEBSTED, HERUNDER ETHVER HYPER LINK FUNDET PÅ WEBSTEDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING AF TAB SOM DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OGSÅ SELV OM A TEKNIK ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Enhver software, tekst, billede tekst mv. , der stilles til rådighed for læsning, fremvisning eller download på vor hjemmeside er ophavsretligt beskyttede værker af A Teknik eller vore leverandører. Brug af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, om nogen, der følger med eller er inkluderet i softwaren. Software, der stilles til rådighed til download, må udelukkende bruges til slutbrugere i henhold til licensaftalen. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af software, der ikke er i overensstemmelse med licensaftalen, er udtrykkeligt forbudt. Enhver form for kopiering, reproduktion eller videredistribution af tekst, billede tekst mv. fra vor hjemmeside, må kun ske mod skriftlig tilladelse fra A Teknik.

UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF PROGRAMMET TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING TIL YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION IKKE TILLADT. SOFTWARE GARANTI, OM NOGEN OVERHOVEDET, GIVES PÅ DE VILKÅR DER ER BESKREVET I LICENSAFTALEN. MEDMINDRE DET ER GARANTERET I LICENSAFTALE. A TEKNIK FRALÆGGER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE.