Privatlivs- og cookiepolitik

Persondata

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

A Teknik ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: Lizette.berg@ateknik.dk eller +45 70207401

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi personoplysninger om dig: når der indhentes et tilbud, afgives en ordre, hvis du deltager i en konkurrence eller kampagne eller udfylder en formular. Brugere kan blive bedt om, i det omfang det er passende, at opgive deres navn. E-mailadresse, telefonnummer, fysiske adresse, CVR nummer, postnummer og land. Derudover vil A Teknik ApS, når der bruges cookies, registrere din IP-adresse. Der findes flere oplysninger om brugen af cookies nedenfor.

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: navn, E-mailadresse, telefonnummer, fysisk adresse, postnummer, CVR nummer og land.

Cookies og lignende teknikker

Udover ovennævnte kan vi bruge cookies eller lignende teknikker, når brugere interagerer med vores hjemmeside. Cookies er små mængder information, der lageres på din enhed, når du besøger hjemmesiden. Vær opmærksom på, at du muligvis ikke vil få fuldt udbytte af hjemmesiden, hvis du ikke accepterer brugen af cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik ifbm. Rekruttering

Når du søger job hos os vil du, i det omfang det er passende, blive bedt om at videregive kontaktoplysninger (adresse, mailadresse, telefonnummer o.li.) samt oplysninger om tidligere ansættelser og eventuelle referencer til disse. Disse data indsamles for at kunne foretage den bedst mulige ansættelse. Dataene vil kun blive delt med relevante medarbejdere internt i virksomheden. Hvis du ansættes vil de også blive delt med forsikrings- og lønselskab. Hvis du ikke ansættes slettes dine data senest 4 måneder efter stillingen er besat, medmindre der foreligger udtrykkelig samtykke fra din side om, at vi må gemme dataene til en eventuel anden ansættelse.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

  • Behandling af vores køb/ydelser
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, forsikrings- og lønselskab. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fx, banker, inkasso, fragtfirmaer etc.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

A Teknik ApS kan efter eget skøn til hver en tid opdaterer denne politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger. Dette gøres altid inden for rammerne af gældende dansk og europæisk lovgivning på området.

Dette websted ejes af A Teknik ApS, CVR-nr. 26104769, Tjørneager 13, 4330 Hvalsø.