Skip to main content

Profil

A Teknik blev oprindeligt stiftet i 1992, som en fritidsbeskæftigelse med det formål at servicere den eksklusive del af autobranchen, deraf A-et. Denne virksomhed fik dog meget hurtigt andet at lave, hvilket medførte en drejning mod primært at levere delløsninger til den professionelle audio / video branche i Danmark. Ændringen af arbejdsområdet skyldtes ikke mindst folkene bag A Teknik, som har en mangeårig erfaring inden for Broadcast-sektoren, hvilket har muliggjort det løbende at opbygge et stort netværk af kontakter herfra. Senere er A Teknik blevet ændret til anpartsselskab.

Vort hovedarbejdsområde er i dag således projektering, opbygning, idriftsættelse samt service og konsulentbistand, af både enkelte enheder og komplette produktionssystemer. Det sig være mobile enheder eller faste installationer. Seneste tilkomne område er tyverisikring, herunder adgangskontrol samt videoovervågning, hvor vi repræsenterer førende produkter i Danmark. Disse sikringsprodukter installeres dog fortrinsvis af vores samarbejdspartnere indenfor dette område.

Ud over dette fungerer vi også som servicecenter for udenlandske leverandører som har salgsrepræsentationer i Danmark, for hvem vi ligeledes afholder kunde specificeret kurser på forskellige niveauer for slutbrugere, både her og i udlandet.

Hos A Teknik har vi således gennem årene opbygget et meget bred viden inden for såvel digital som analog teknologi. Ligeledes prøver vi til stadighed at holde os ajour med den fortsatte teknologiske udvikling ved deltagelse i diverse kurser og seminarer, inden for vores kompetenceområder.

Personalet består for øjeblikket af fire faste medarbejdere samt freelance-folk efter behov, som arbejder på specifikke jobs. Derudover består vort bagland af et stort netværk af faste underleverandører og samarbejdspartnere, som vi gennem årene har opbygget et gensidigt tillidsforhold til. Alt dette for at sikre vores kunder leverancer og kvalitet til tiden.

Jan Berg
jan.berg@ateknik.dk