Skip to main content

Udlån af varer

Hvis du låner en vare af A Teknik, forventer vi at du behandler den med størst mulig omhyggelighed, respekt og kun inden for de rammer som varen er beregnet og forskrevet til.

Ved udlån, faktureres varen altid. På fakturaen vil det fremgå, hvor lang tid udlånet løber, alternativt, hvor lang tids returret der gives.

Ved overskridelse af udlånsperioden, forfalder fakturaen til betaling på almindelige vilkår.

Ved returnering af en vare du har lånt, er det vigtigt at varen er komplet og fremstår som ny.

Vi har desværre erfaret, at enkelte kunder ikke har udvist den for nødende omhu ved udlån af vare.

Derfor understreges følgende regler, mangler og begivenheder, der vil udløse en faktura fra os, eller reducere den kredit nota, du forventer når den lånte vare er returneret.

  • Udlånte vare fremsendes og returneres for låners regning og risiko
  • Varen skal, kort sagt, returneres komplet og i ubeskadiget original emballage
  • Udlånte vare skal returneres inden for den givende tidsfrist, medmindre andet aftales skriftligt
  • Manualer, kabler, adaptorer, strømforsyninger mv. der mangler ved returnering, faktureres
  • Der må ikke sættes nogen form for klistermærker, pakkelabels ol. på original emballagen. Ved returnering skal original emballagen pakkes i ( brunt pakke – ) papir eller ligges forsvarligt i en anden papkasse. Den må altså ikke sendes som den er! Vær opmærksom på at en ny tom original emballage, sendt fra en leverandør i fx USA, godt kan løbe op i mange hundrede kroner, da fragtomkostningen med UPS eller DHL er betydelig.
  • Der må ikke byttes rundt på emballage med påført serie nummer
  • Varen, emballagen og tilbehøret, må på ingen måde være beskadiget, ridset, havde været udsat for fugt eller have lidt overlast af nogen anden art. Varen må f.eks. ikke skrues i racks, stilles under andre apparater, der således kan ridse dem mv.
  • Udlån af en vare, betragtes som netop et udlån til test. Hvis varen ikke blot testes, men også bruges i egentlig produktion, betragtes udlånet som udlejning og vil blive faktureret som sådan.
  • Selvom det udlånte produkt ikke er nyt (måske har det før været ude hos en kunde, der ikke har overholdt ovenstående) skal det behandles som anført herover. Det er altså ikke nogen undskyldning, at der var ridser i kabinettet, at der allerede var sat labels på, eller at skum-indlæg mv. var skadet ved modtagelsen.

Hvis ikke ovenstående efterleves, vil det udløse faktura eller reduceret kredit nota fra os.

Juridisk gælder følgende:

En vare leveret til besigtigelse og/eller test, herunder eventuelt tilbehør, dokumentation og emballage, tilhører A Teknik. Kunden kan ikke videreudlåne, sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over varen. Forsendelse begge veje sker for kundens regning og risiko. Er varen, tilbehør eller emballage beskadiget ved returnering, er A Teknik berettiget til at opkræve kunden et beløb til dækning af omkostninger til at bringe varen i komplet stand.

Hent dette dokument som pdf fil, inkl. billede vejledning – klik her!